برنامه ای که 4 عدد را گرفته و کوچکترین را برگرداند.

برنامه ای که 4 عدد را گرفته و کوچکترین را برگرداند.

برنامه ای بنویسید که 4 عدد را گرفته و کوچکترین آن را برگرداند. تابع min جدا از تابع اصلی main تعریف شود.

#include<iostream>
using namespace std;

int min(int,int,int,int);
int main()
{
	int a,b,c,d;
	cout<<"enter 4 integers:";
	cin>>a>>b>>c>>d;
	cout<<min(a,b,c,d);
	return 0;
}
int min(int x1,int x2,int x3,int x4)
{
	int m=x1;
	if (x2<m) m=x2;
	if (x3<m) m=x3;
	if (x4<m) m=x4;
	return m;	
}

و طبق معمول یه اسکرین شات هم از اجرای خودمون تو محیط DEVC++:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *