برنامه ای بنویسید که میانگین 4 عدد را برمی گرداند.

برنامه ای بنویسید که میانگین 4 عدد را برمی گرداند.

برنامه ای بنویسید که 4 عدد را گرفته و میانگین آن ها را برمی گرداند.

#include<iostream>
using namespace std;

float average(float x1,float x2,float x3,float x4)
{
	float m;
	m=(x1+x2+x3+x4)/4;
	return m;
}
int main()
{
	float a,b,c,d;
	cout<<"enter 4 numbers:";
	cin>>a>>b>>c>>d;
	cout<<average(a,b,c,d);
	return 0;
}

اسکرین شات اجرای ما رو هم ملاحظه کنید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *