برنامه ای که ارقام یک عدد مثبت را معکوس کند.

برنامه ای که ارقام یک عدد مثبت را معکوس کند.

برنامه ای بنویسید که ارقام یک عدد مثبت را معکوس کند.

#include<iostream>
using namespace std;

int main()
{
	long n;
	float r;
	cout<<"enter enteger:";
	cin>>n;
	while(n>0)
	{
		r=n%10;
		cout<<r;
		n=n/10;
	}
	//end of while
	return 0;
}

برنامه آسونی بود نه؟!

اجرای خودمونم ببینیم:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *