برنامه ای که عددی را گرفته و مجموع مربعات اعداد متوالی تا آن عدد را پیدا کند.

برنامه ای که عددی را گرفته و مجموع مربعات اعداد متوالی تا آن عدد را پیدا کند.

برنامه ای بنویسید که عددی را گرفته و مجموع مربعات اعداد متوالی تا آن عدد را پیدا کند. این برنامه با دستور while نوشته شده، فردا همین برنامه رو با دستور for براتون میذاریم.

#include<iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int n,i=0,s=0;
	cout<<"enter number:";
	cin>>n;
	while (i<n)
	{
		i +=1;
		s +=(i*i);
	}
	cout<<s;
	return 0;
}

اینا کدهای ساده ای اند اما برا یادگرفتن خوبند. اینم اجرای ما با DEVC++:

خب همون برنامه رو میشه این شکلی هم نوشت:

فرقش با قبلی چیه؟ یه متغیر کم داره! جا داره تشویق کنیم خودمونو. اما تعداد خط کدها برابرند.

#include<iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int n,s=0;
	cout<<"enter number:";
	cin>>n;
	while (n>0)
	{
		s +=(n*n);
		n =n-1;
	}
	cout<<s;
	return 0;
}

اجرای ما رو هم ببینید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *