برنامه ای بنویسید که اول بودن یا نبودن یک عدد را تعیین کند.

برنامه ای بنویسید که اول بودن یا نبودن یک عدد را تعیین کند.

برنامه ای بنویسید که عددی را گرفته و اول بودن یا نبودن آن را تعیین کند.

#include<iostream>
using namespace std;

int main()
{
	long n;
	int m=0;
	cout<<"enter number:";
	cin>>n;
	for (int i=1;i<=n;i++)
		
		{
			if (n%i==0) m=m+1;
		};
		//end of for
	if (m==2) cout<<"The number is prime.";
	else cout<<"The number is not prime.";
	return 0;
}

دقت کنید که “;” در خط 13 مربوط به دستور if و در خط 14 مربوط به حلقه for هست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *