تقسیم عدد بزرگتر بر کوچکتر و چاپ خارج قسمت و باقی مانده

تقسیم عدد بزرگتر بر کوچکتر و چاپ خارج قسمت و باقی مانده

برنامه ای بنویسید که دو عدد را گرفته و عدد بزرگتر را بر کوچکتر تقسیم کند و خارج قسمت و باقی مانده را چاپ کند. در این کد نباید از عملگرهای / و % استفاده شود.

#include<iostream>
using namespace std;
//divide without /,%
//by dbchista.ir

int main()
{
	int n,m,i=0;
	cout<<"enter 2 integers:";
	cin>>m>>n;
	A:if(m>n)
	{
		while(m>0)
		{
			m=m-n;
			i+=1;
			if(m<0)
			{
				m=m+n;
				i-=1;
				break;
			}
			//end of last if
		}
		//end of while
	}
	//end of first if
	else
	{
		n=m+n;
		m=n-m;
		n=n-m;
		goto A;
	}
	//end of else
	cout<<"khareje gesmat is="<<i
	<<" , bagimande is="<<m;
	return 0;
	
}

بازم از goto استفاده کردم. اندازه اسکرین شات همراه با کد، کامل دیده نمیشد منصرف شدم از گذاشتنش.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *