برنامه ای که نشان می دهد دو عدد وارد شده مضرب دیگری هستند یا نه

برنامه ای که نشان می دهد دو عدد وارد شده مضرب دیگری هستند یا نه

برنامه ای بنویسید که دو عدد را بگیرد و اگر یکی از آن دو مضرب دیگری بود کلمه multiple و در غیر این صورت کلمه not را چاپ کند.

#include<iostream>
using namespace std;

//is the entered number a multiple of another or not
//by dbchista.ir

int main()
{
	int n1,n2;
	cout<<"enter 2 integers:";
	cin>>n1>>n2;
	((n1%n2)==0 || (n2%n1==0))? cout<<"multiple" : cout<<"not";
	return 0;
}

این کد با استفاده از عبارت عملگر شرطی نوشته شده و در واقع هدف اصلی هم این بود که با عبارت عملگر شرطی آشنا بشیم. طبق معمول کد ساده ای بود اما همین سادگیا کمک می کنند آروم آروم یه برنامه نویس واقعی بشیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *