برنامه ای بنویسید که معادله درجه دو را حل کنید

برنامه ای بنویسید که معادله درجه دو را حل کنید

برنامه ای بنویسید که یک معادله درجه دو را حل کند. جواب ها باید از نوع double اعلان گردند تا از خطای گرد کردن جلوگیری شود.

#include<math.h>
#include<iostream>
using namespace std;
//moadele daraje 2
//by dbchista.ir
int main()
{
	float a,b,c;
	double x1,x2;
	cout<<"enter 3 numbers:";
	cin>>a>>b>>c;
	cout<<"the problem is:("<<a
	<<"x^2+"<<b<<"x+"<<c<<")and roots are:";
	x1=(-b+sqrt((b*b)-(4*a*c)))/(2*a);
	x2=(-b-sqrt((b*b)-(4*a*c)))/(2*a);
	cout<<"x1="<<x1<<" , x2="<<x2;
	return 0;
}

ما این معادله رو به ازای a,b,c به ترتیب 2 و -3 و 1 حل کردیم. اجرای ما رو ملاحظه بفرمایید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *