برنامه ای بنویسید که مجموع ارقام یک عدد را حساب کند.

برنامه ای بنویسید که مجموع ارقام یک عدد را حساب کند.

برنامه ای بنویسید که عددی را خوانده و مجموع ارقام آن را حساب کند.

#include<iostream>
using namespace std;
//majmooe argam
//by dbchista.ir
int main()
{
	long n;
	int s=0;
	cout<<"enter integer:";
	cin>>n;
	while(n>0)
	{
		s=(n%10)+s;
		n=(n/10);
	}
	cout<<"the sum of the numbers is:"<<(n+s);
	return 0;
}

اینا کدهای ساده ای اند اما باعث دست گرمی میشند. ما عدد 947 رو وارد کردیم که خروجیش شد 20. در واقع 9+4+7 که می تونید تصویرش رو ببینید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *