برنامه ای بنویسید که دو عدد n , d را بگیرد و در صورت بخش پذیری پاسخی چاپ کند

برنامه ای بنویسید که دو عدد n , d را بگیرد و در صورت بخش پذیری پاسخی چاپ کند

برنامه ای بنویسید که دو عدد n و d را بگیرد و اگر n بر d بخش پذیر باشد پاسخی چاپ کند.

#include<iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int n,d;
	cout<<"enter 2 positive integers:";
	cin>>n>>d;
	if ((n%d)==0) cout<<n<<" is divisible by "<<d;
	return 0;
}

اگه n بر d بخش پذیر نباشه پاسخی نمیده یا اگه d بر n بخش پذیر باشه بازم پاسخی نداره و فقط زمانی خروجی داره که n بر d بخش پذیر باشه. اجرای خودمون با DEVC++:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *