برنامه ای بنویسید که حد وسط سه عدد وارد شده را برگرداند.

برنامه ای بنویسید که حد وسط سه عدد وارد شده را برگرداند.

برنامه ای بنویسید که حد وسط سه عدد وارد شده را برگرداند.

#include<iostream>
using namespace std;

//the middle of three entered numbers
//by dbchista.ir

int main()
{
	int n1,n2,n3;
	cout<<"enter 3 integers:";
	cin>>n1>>n2>>n3;
	if ((n1>n2 && n1<n3) || (n1<n2 && n1>n3)) cout<<n1;
	if ((n2>n1 && n2<n3) || (n2<n1 && n2>n3)) cout<<n2;
	if ((n3>n1 && n3<n2) || (n3<n1 && n3>n2)) cout<<n3;
	return 0;
}

دقت کنید که وقتی در خط 14 به جای؛

if ((n3>n1 && n3<n2) || (n3<n1 && n3>n2)) cout<<n3;

می نویسیم؛

else cout<<n3;

برای حالتی که عدد اول وارد شده، عدد میانه باشه پاسخ رو اشتباه برمی گردونه.

فک کنم لازم نباشه برا این کد اسکرین شات بذارم، چون سه تا حالت مختلف داره…لطفا نگید برا هر حالت یه اسکرین شات جدا بذارم. هر چند اگه دلتون خواست مشکلی نیست و گذاشته میشه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *