برنامه ای بنویسید که بزرگترین مقسوم علیه مشترک دو عدد صحیح را پیدا کند.

برنامه ای بنویسید که بزرگترین مقسوم علیه مشترک دو عدد صحیح را پیدا کند.

برنامه ای بنویسید که با استفاده از الگوریتم اقلیدس بزرگترین مقسوم علیه مشترک دو عدد را پیدا کند.

#include<iostream>
using namespace std;

int main()
{
	long n,m,r;
	cout<<"enter 2 integers;";
	cin>>n>>m;
	A:if (n>m)
	{
		while(m>0)
		{
			r=n;
			n=m;
			m=r%m;
		}
		//end of while
	}
	//end of if
	else
	{
		n=m+n;
		m=n-m;
		n=n-m;
		goto A;
	}
	//end of else
	cout<<n;
	return 0;
}

واقعا نمی دونم انگیزه ام چی بود وقتی داشتم این کد رو با دستور goto می نوشتم. شاید می خواستم قدر دستورات ساده تر دونسته بشه، شایدم صرفا جهت تنوع پای goto رو هم کشیدم وسط، اما به هر حال می تونید رو درست کار کردنش حساب کنید و دلتون به همین خوش باشه. کسی چه میدونه شاید بعدا همین برنامه رو با یه دستور دیگه و با کد ساده تر براتون گذاشتم.

راستی اجرای خودمونم ببینید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *