برنامه ای بنویسید که بازی سنگ کاغذ قیچی را پیاده سازی کند

برنامه ای بنویسید که بازی سنگ کاغذ قیچی را پیاده سازی کند

برنامه ای بنویسید که بازی سنگ کاغذ قیچی را پیاده سازی کند.

#include<iostream>
using namespace std;

//sang kaqaz geichi
//by dbchista.ir

int main()
{
	char p1,p2;
	cout<<"player1-choice one of s | k | g :\n"
		<<"player2-choice one of s | k | g :";
	cin>>p1>>p2;
	if((p1=='s' && p2=='g')||
		(p1=='g' && p2=='k')||
		(p1=='k' && p2=='s'))
	cout<<"player1 is winner";
	else
	cout<<"player2 is winner";
	return 0;
}

این کد چیز تازه ای نداشت. امیدوارم لذت برده باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *